Co to jest kredyt firmowy? Rodzaje kredytów firmowych.

Co to jest kredyt bankowy?

Pojęcie „kredyt bankowy” znajduje definicję w ustawie Prawo bankowe, jest umową między instytucją finansową którą stanowi bank a osobą fizyczną/prawną lub jednostką operacyjną nieposiadającą osobowości prawnej jaką stanowi kredytobiorca na czas określony w umowie.

Instytucja bankowa jest kredytodawcą, wobec której kredytobiorca ma określone obowiązki, na mocy warunków zawartej między stronami umowy.Instytucja bankowa funkcjonuje na rynku detalicznych usług finansowych w Polsce.

Rodzaje kredytów bankowych

Rodzaje kredytów możemy podzielić ze względu na: okres spłaty, przedmiot umowy,mogą mieć charakter odnawialny jak i nieodnawialny. Kredyt odnawialny to kredyt związany rachunkiem oszczędnościowo- rozliczeniowym. Jest to jedna z usług oferowanych przez bank, na wszelki wypadek. Stanowi produkt dostępny dla każdego posiadacza standardowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Zamienne nazwy to: linia kredytowa, kredyt w koncie lub limit odnawialny.

Oznaczają one to samo a więc dodatkową gotówkę, o którą powiększa się saldo właściciela konta. Jest to stale dostępna linia kredytowa, którą właściciel konta może przeznaczyć na dowolnie obrany cel. Dodatkowe środki ma on zawsze pod ręką, w razie potrzeby może z nich skorzystać.

Zazwyczaj kredyt odnawialny przyznaje się na okres dwunastu miesięcy,jest automatycznie przedłużany do momentu wypowiedzenia. O kredyt odnawialny mogą ubiegać się zarówno klienci indywidualni jak i firmy. Do kredytu dolicza się prowizję, odsetki oraz opłaty związane z ustanowieniem dodatkowego Kredyt nieodnawialny przeznacza się na finansowanie bieżącej działalności.

Nieodnawialny kredyt obrotowy jest udzielany na takich samych zasadach, jak kredyt gotówkowy. Z perspektywy klienta znacznie bardziej korzystny jest kredyt obrotowy odnawialny,elastycznie wykorzystywany,spłacany przez cały okres kredytowania, nie traci on możliwości powrotu do pierwotnego limitu. Osoby posiadające małe firmy nie mają obowiązku zakładania konta firmowego, często korzystają z kredytu firmowego w ramach konta osobistego.

Należy pamiętać iż obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest regularne dokonywanie wpłat do Urzędu Skarbowego oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Urząd Skarbowy ma uprawnienia do zamknięcia konta firmowego. Dzieje się tak w przypadku nieprawidłowości oraz niejasności które trzeba wyjaśnić.

Przy dokonywaniu płatności istnieje obowiązek dokumentacji transakcji. Obowiązek ten obejmuje transakcję lub transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Podmioty powiązane zostały poddane nowym regulacjom.

Na mocy regulacji z 1 stycznia 2019 r. rozszerzono strukturę podmiotów uznawanych za powiązane.Dopilnowanie obowiązku dokumentacji transakcji strzeże przed sankcjami ze strony organów Skarbu Państwa.

najlepsze kredyty firmowe

Kredyt firmowy a koszty

Wzięcie kredytu stanowi świadczenie zwrotne. Regulacje możemy odnaleźć w Kodeksie Cywilnym. Świadczenie zwrotne/roszczenie zwrotne/regres to taki rodzaj roszczenia, które wynika z faktu spełnienia świadczenia przez jedną z osób współodpowiedzialnych za dług, lub z faktu przyjęcia świadczenia przez jednego ze współuprawnionych.

Odsetki, prowizje oraz wydatki na zabezpieczenie kredytu według Urzędu Skarbowego mogą zostać uznane za koszty firmowe. Zwiększenie kosztów firmy oznacza zmniejszenie podstawy opodatkowania, co przekłada się na wyliczenie podatku dochodowego. Urząd Skarbowy ma obowiązek sprawdzenia celowości wydatków, z którego to prawa bardzo często korzysta.

Koszty firmowe określa art.22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby wrzucić wydatek w koszty firmy musisz udowodnić że dokonałeś zakupu w celu pozyskania lub utrzymania kontrahenta, świadczyłeś usługi dla kontrahentów bądź dbałeś o dobrostan swoich pracowników oraz ich rozwój.  Wydatek aby być zaliczany do kosztów firmy musi mieć związek z przychodami firmy.

W ten sposób możemy zmniejszyć przychód do opodatkowania. Spłacone odsetki mogą być zaliczone do kosztów jedynie w przypadku ich opłaty. Księgowane odsetki które które są uwzględniane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów to te które konkretnego dnia, pod konkretną datą zostały zaksięgowane. Nie interesują nas więc te zawarte w umowie. Odsetki są księgowane dzięki wyciągowi z konta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *